226707
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1343
1659
9447
206139
31923
51717
226707

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 19:17

ผต. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

Post on 13 กุมภาพันธ์ 2561
by Area1
ฮิต: 27

วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑  เจ้าหน้าที่กองนิติการ และพนักงานตรวจแรงงานส่วนกลางและภูมิภาค โดยมีสาระสำคัญ คือ ๑. สรุปประเด็นข้อเท็จจริงของนายจ้าง ตัวแทนลูกจ้าง เจ้าพนักพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๔ และ ๒. เพื่อพิจารณา ร่างคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น ๑ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน