226706
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1342
1659
9446
206139
31922
51717
226706

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-20 19:16

กสร. พร้อมให้บริการรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ต 1 ม.ค. 61 นี้

Post on 19 มกราคม 2561
by Area1
ฮิต: 53

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมให้บริการของขวัญปีใหม่ ยื่นคำร้องออนไลน์ 1 มกราคม 2561 สะดวก รวดเร็ว ลูกจ้างลดค่าใช้จ่าย ได้รับการคุ้มครองสิทธิเหมือนเดิม

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า  พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน 9 ชิ้น ภายใต้แนวคิด 9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ โดยในส่วนของกสร.เป็นการเปิดให้บริการรับคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง ซึ่งจะเปิดใช้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยลูกจ้างที่ประสงค์จะใช้สิทธิยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่เดิมต้องมายื่นคำร้อง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวันและเวลาราชการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้าง กสร.ได้พัฒนาระบบการรับคำร้องเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินทางอินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเว็บไซด์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th เสมือนมายื่นคำร้องด้วยตนเอง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องแล้ว จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเร็ว พร้อมประสานให้ลูกจ้างรับทราบผลผ่านทางอีเมลของลูกจ้าง ซึ่งลูกจ้างสามารถทราบขั้นตอนและผลการดำเนินการด้วย

 

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้บริการยื่นคำร้องผ่านอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง สำหรับข้อมูลของลูกจ้างที่ยื่นผ่านเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนั้นจะเป็นความลับไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด ทั้งนี้ กสร. ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ใช้บริการในระยะแรกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างที่ยื่นคำร้องกับพนักงานงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยตรง