131527
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1654
1667
6570
113545
34245
49400
131527

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-21 22:29

ย้ำนายจ้างยื่นแบบรายงานสภาพการจ้างฯ หมดเขตมกราคมนี้ พร้อมเตือนหากล่าช้าอาจมีความผิด

Post on 19 มกราคม 2561
by Area1
ฮิต: 19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้าง สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างสิบคนขึ้นไปต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.11) ภายในเดือนมกราคมนี้ หากเลยกำหนดหรือไม่ได้ยื่น มีความผิดตามกฎหมายแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.11) ภายในเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งเหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ 15 วัน จึงขอให้ย้ำนายจ้างเร่งจัดเตรียมข้อมูลตามที่กำหนดและยื่นแบบคร.11 ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งสามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางจดหมายอิเลคทรอนิค(e-mail) ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ เพราะหากเลยกำหนดหรือไม่ได้จัดส่งนายจ้างมีความผิดตามกฎหมายซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างลดลงไม่ครบสิบคนขอให้แจ้งข้อมูล ณ ปัจจุบันพร้อมหลักฐานเพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้นำไปปรับฐานข้อมูลต่อไป ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่เพิ่งมีลูกจ้างครบสิบคนและไม่ได้รับแบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน(คร.11) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://protection.labour.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1506

----------------------------------------------------------------------------