131505
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1632
1667
6548
113545
34223
49400
131505

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-21 22:27

กสร.ใช้กลไกประชารัฐหนุนเครือข่ายความปลอดภัยฯ เดินหน้าเซฟตี้ไทยแลนด์

Post on 06 กันยายน 2560
by Area1
ฮิต: 38

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใช้กลไกประชารัฐร่วมมือเครือข่ายความปลอดภัยฯเดินหน้านโยบายเซฟตี้ ไทยแลนด์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานฯ อย่างยั่งยืน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังร่วมหารือกับประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ว่า กสร.ได้ขอความร่วมมือทางชมรมฯ ในการเป็นเครือข่ายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับสถานประกอบกิจการในการสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันให้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ.) และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)ทุกระดับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันเป็นกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ด้านนายประมวล ขำสุวรรณ ประธานชมรมนักบริหารความปลอดภัยในการทำงานระดับสูง ซึ่งชมรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารความปลอดภัยขั้นสูง โครงการวิทยาลัยความปลอดภัยแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเสริมว่า ขอขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานโดยตรง ซึ่งทางชมรมฯพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินงานเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงานและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  30  สิงหาคม 2560  ข่าวที่  271/2560

นายพฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน