131492
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1619
1667
6535
113545
34210
49400
131492

Your IP: 192.168.2.69
2018-02-21 22:25

นายกฯรับเป็นประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017

Post on 24 สิงหาคม 2560
by Area1
ฮิต: 54

กระทรวงแรงงานเผยนายกฯรับเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour management Excellence Award 2017 แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 25 สิงหาคมนี้ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 ที่ผ่านมา กสร. ได้สนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล ด้วยการส่งเสริมให้จัดทำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการดังกล่าวในปีนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลThailand Labour management Excellence Award 2017 ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม คือ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯที่ดี รวมทั้งมีการประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) และธำรงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างยอดเยี่ยมจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2017 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัล จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นได้นำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานต่อไป