458896
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
221
293
1744
455383
7072
46050
458896

Your IP: 192.168.2.69
2020-11-27 13:00

หน้าหลัก

กสร. มอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562

Post on 24 กันยายน 2562
by Area1
ฮิต: 96

วันที่ 23 ก.ย. 2562 นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานและการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของกรมให้เกิดความยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) และการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 ตึกสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ และนางวลัยพร เหล่าวานิช รองอธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม ซึ่งกรมฯ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 111 หน่วยงาน ดำเนินการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจของกรม และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลระดับดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กองความปลอดภัยแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 สำหรับรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานดีเด่นระดับเหรียญทอง ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี รางวัลมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองแรงงานประมง ลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต และรางวัลการจัดการองค์ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน (KM) ลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5