335639
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
139
77
334452
2082
3956
335639

Your IP: 192.168.2.69
2019-12-15 04:50

กสร.จับมือ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand

Post on 21 มิถุนายน 2562
by Area1
ฮิต: 53

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้าน ความปลอดภัยให้พนักงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS 43 สถานี และศูนย์ซ่อมบำรุง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงาน
ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า กสร. ได้ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ในการลดอุบัติเหตุในการทำงานและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ที่ผ่านมา BTS ได้มีการดำเนินการในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานอยู่แล้ว
และจากข้อมูล บริษัทฯ มีอัตราการประสบอันตรายของพนักงานไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง อย่างไรก็ตามปัจจุบันทาง BTS ได้มีการขยายการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการให้บริการและการซ่อมบำรุง อีกทั้ง
มีบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างกสร. และ BTS โดยการปิดป้ายโปสเตอร์ Safety Thailand ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุ
ในการทำงานในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 43 สถานี และในส่วนของการซ่อมบำรุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานเป็นลำดับแรก และจะดำเนินการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานให้แก่พนักงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่างกสร. และ BTS ในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการในการลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นเหตุให้หยุดงานเกิน 3 วัน ให้เป็นศูนย์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในปีถัดไป เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน BTS ต่อไป