493798
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
406
737
490807
522
12015
493798

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-02 09:04

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการทะเบียนที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน

Post on 08 พฤษภาคม 2563
by Area1
ฮิต: 129

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทะเบียนที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบแผนการดำเนินงานด้านที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน และพิจารณาการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินสมรรถนะที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทูร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน